สำนักงานแห่งความสุข

สำนักงาน
แห่งความสุข

สถานที่ที่ให้คุณทำงานได้อย่างมีสุขภาพที่ดี เพิ่มประสิทธิภาพ
และความคิดใหม่ ๆ ในการทำงาน

สำนักงานอัจฉริยะ

แอพลิเคชั่น

แพลตฟอร์ม

การบริหารจัดการ<br>จากส่วนกลาง

อาคารอัจฉริยะ
ความปลอดภัยอัฉริยะ
สำนักงานอัฉริยะ
สิ่งแวดล้อมอัฉริยะ
ศูนย์บัญชาการอัฉริยะ

โครงข่ายคอมพิวเตอร์อัจฉริยะ

ระบบปรับอากาศ
ระบบบริหารจัดการผู้มาติดต่อ
ระบบจองห้องประชุม
ระบบบริหารจัดการน้ำเสีย
จอภาพแสดงผล
ระบบดับเพลิง
ระบบบริหารจัดการที่จอดรถ
ระบบจองที่นั่ง
สถานีตรวจวัดอากาศ
ซอฟท์แวร์บริหารจัดการ
ระบบแสงสว่าง
ระบบกล้องวงจรปิด
ระบบประชุมทางไกล
พลังงานแสงอาทิตย์
ระบบตู้ไฟอัจฉริยะ
ระบบควบคุมการเข้า-ออก
ระบบสื่อประชาสัมพันธ์ดิจิทัล
รถโดยสารไฟฟ้า
ระบบอัตโนมัติ
กล้องตรวจวัดอุณหภูมิ
ตู้ล็อกเกอร์อัจฉริยะ
สถานีประจุไฟฟ้า
ระบบจดจำใบหน้า
ระบบบริหารจัดการสินทรัพย์

เครื่องกั้นบุคคล

ทำงานร่วมกับระบบจัดการลิฟท์โดยสาร

ตู้ล็อกเกอรอัจฉริยะ

นวัตกรรมใหม่ที่ผสมผสานกันอย่างลงตัวของ พื้นที่เก็บของใช้ส่วนตัวในสำนักงาน มาตรการด้านความปลอดภัยในทรัพย์สิน และเทคโนโลยีขั้นสูง

ระบบจองห้องประชุม

ทำงานร่วมกับ

ระบบจองที่นั่งทำงาน

ที่ตอบโจทย์ของสำนักงานยุคใหม่อย่างลงตัว

แอพลิเคชั่น

สำหรับ ( IOS / Android )

จอแสดงผล

จอ E-Ink เพื่อประสิทธิภาพการทำงานและการบริหารจัดการสำนักงานอย่างง่ายดาย

การทำงานแบบ Hybrid

รองรับนโยบายการมาทำงานของพนักงานทุกรูปแบบ ได้แก่ การทำงานในสำนักงาน และการทำงานจากภายนอก