การบริหารจัดการการเข้าถึงแบบอัจฉริยะ

การบริหารจัดการการเข้าถึง
แบบอัจฉริยะ

การลงทะเบียนผู้มาติดต่อ

เครื่องกั้นบุคคล
+ ลิฟท์โดยสาร

การทักทาย - แผนที่นำทาง

การลงทะเบียนผู้มาติดต่อ

สแกนรหัสคิวอาร์

บัตรประชาชน

บัตรประชาชน

หนังสือเดินทาง

ลงทะเบียนใบหน้า พร้อมการตรวจวัดอุณหภูมิ

ตู้ลงทะเบียนผู้มาติดต่อ

กล้องถ่ายแบบติดตั้งภายในตู้

เครื่องอ่านบัตรประชาชน - บัตรประจำตัว

เครื่องอ่านหนังสือเดินทาง

เครื่องอ่านคิวอาร์ - บาร์โค้ต

เครื่องกั้นบุคคล ทำงานร่วมกับลิฟท์โดยสาร

เครื่องกั้นบุคคล

การทักทาย & แผนที่นำทาง